Informacje finansowe

Informacje finansowe

Informacje finansowe za rok 2020

Bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 roku [...]

Informacje finansowe za rok 2019

Bilans i rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 r. [...]

Informacje finansowe za rok 2018

Bilans oraz rachunek zysków i strat [...]

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy wynosi 293 411 000 zł i dzieli się na 293 411 udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki zostały objęte przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i pokryte w [...]

metryczka